Skip to Content

باغ زندگی

Loading the player...
باغ زندگی

انسان موجودى اجتماعى است که پیش از هر چیز به خانواده نیاز دارد, چنان که براى تحقق بخشیدن به فرایند رشد و تکامل خویش به ارتباط با دیگران نیازمند است. اهمیت خانواده و نقش آن درجامعه بشرى از رهاورد تأمل و تفکر در این دو بعد وجود کودک, آشکار مى گردد. خانواده یک واحد اجتماعى است که هدف از آن در نگاه قرآن, تأمین سلامت روانى براى سه دسته است; زن و شوهر, پدر و مادر و فرزندان. همچنین هدف, ایجاد آمادگى براى برخورد و رویارویى با پدیده هاى اجتماعى است برنامه باغ زندگی به صورت زنده هر روز از ساعت 9/15 تا 10 تقدیم خانواده های هم استانی می شود که در این برنامه سعی می شود که به موضوعاتی از قبیل حقوق خانواده،پزشکی در خانواده،تغذیه در خانواده ،روانشناسی کودک و فرزند پروری ، مباحث تربیتی مورد نیاز خانواده ها و مشاوره می پردازد .

هر کدام از مباحث با استفاده و راهنمایی اساتید اهل فن و نظر بررسی می شود.آیتم های این برنامه شامل کلید خوشبختی ،خاطرات خوب من،یک نکته یک پیام،گزارش و سرود می باشد.باغ زندگی جایگاه ویژه و مناسبی در بین خانواده ها دارد و مورئ توجه و اقبال آنهاست.

 

 

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده : معصومه احمد وند

گوینده : معصومه حسنی

گزارشگر : معصومه خاقانی