Skip to Content

باغ زندگی

باغ زندگی

زندگی آیینه ای است فرا روی دنیایی پر از عشق و شور و مستی برای همه کسانی که قرار است چند صباحی درآن زیست کنند . خوشا بحال کسانی که در این دنیا در باغی پر از مهر و عطوفت و سرمستی به معبود خویش زندگی می کنند و زندگی را برای خود و دیگران همچون باغی پر از مهر و عطوفت و مهربانی ساخته اند و در آن باغ هیچ خزانی را راه نمی دهند. زندگی از نظر آنان باغی است پر از رنگ های مختلف و الوان برای شاد بودن و عمیق زیستن و خوشا بحال کسانی که در این باغ همیشه میهمانند.برنامه رادیویی باغ زندگی هم از دیگر برنامه های رادیویی است که با چنین رویکردی با بیان مسایل مختلف زندگی و بهره گیری از آیتم ها و قسمت هایی چون کارشناس روانشناسی،آشپزی،آموزش مقابله با مسایل مختلف زندگی،نحوه ارتباط همسران با یکدیگر آموزش سبک زندگی به آموزش عمومی کمک می کند.در این برنامه قسمت های دیگری چون معرفی کتاب ،پاسخگویی به سوالات تلفنی و پیامک ها ونحوه تعمیر لوازم خانگی گنجانده شده است.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده : خانم عصمت عبدلی-خانم فاطمه طالبی

گوینده:خانم معصومه حسنی -عفت مظاهری

نویسنده: افسانه تمسکی

گزارشگر:آقای بهروز سرگزی