باغ زندگی

خانواده ، گروه کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می شود. عضو خانواده بودن یعنی در نوعی شبکه عاطفی سهیم شدن ، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن ، تاریخ مشترک داشتن و به محیط زندگی خاصی عادت کردن. اهمیت خانواده نیز به خاطر همین دستاوردهاست. خانواده، نخستین محیطی است که شخصیت کودک را شکل می دهد. خود این محیط در محیط گسترده تری به نام فرهنگ جای می گیرد. پس خانواده به شدت از فرهنگ، تأثیر می پذیرد.

خانواده از این نظر نیز اهمیت دارد که محل انتقال سنّت ها ، باورها و انواع شناخت هاست؛ از شیوه غذاخوردن تا افکار سیاسی. خانواده از طریق اجتماعی بارآوردن کودک ، میراث فرهنگی آماده و تجربه شده به وسیله نسل های گذشته را در اختیار کودک می گذارد. همچنین برای او جهان بینی خاص و دنیای خاصی فراهم می آورد.

با خانواده است که کودک، نخستین گام های اجتماعی شدن را بر می دارد و در نهایت به موجودی کاملاً اجتماعی تبدیل می شود. خانواده در ابتدا نام و نشان خود را به کودک انتقال می دهد و بدین وسیله، او را در شبکه ای از خویشاوندی قرار می دهد که چند نسل را در بر می گیرد. بنا بر این ، خانواده اوّلین هویت اجتماعی فرد را فراهم می آورد. موقعیت اجتماعی والدین است که موقعیت اجتماعی کودک را در بیست سال اوّل زندگی تعیین می کند. محل سکونت خانواده ، بافت های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کودک را مشخص می کند. سرانجام ، شغل والدین ، کودک را در طبقه اجتماعی معینی جای می دهد.

یکی از راههایی که رسانه می تواند در نقش آفرینی خانواده ها تاثیر بگذارد تولید و پخش برنامه هایی است که می تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند.برنامه باغ زندگی عنوان برنامه ای است رادیویی مه از صدای مرکز همدان با محوریت خانواده تهیه می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:خانم عبدلی-آقای هادیان

نویسنده:خانم اسکندرلو

گوینده:خانم حسنی-آقای طالبیان

دستیارتهیه :خانم گودرزی

تاریخ تولید: 1395


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
با تشکر از برنامه خوب باغ زندگی لطفا در برنامه... محمدی ۱۳۹۵/۱۲/۴ ۱۰:۰۶

محمدی
با تشکر از برنامه خوب باغ زندگی لطفا در برنامه درباره مشکلاتی که خانواده ها با فرزندان برای نحوه استفاده از فضای مجازی دارند صحبت کنید
پست شده در ۱۳۹۵/۱۲/۴ ۱۰:۰۶