Skip to Content

باغ و بهار

باغ و بهار

برنامه باغ و بهار برنامه ای است که در دهه مبارک فجر از رادیو همدان در حال پخش است.در این برنامه از افراد مبارز انقلابی برای یادآوری آن روزها و خانواده این افراد دعوت به عمل می آید تا درخصوص خاطرات خود را در روزرهای انقلاب برای شنوندگان بازگو کنند. همچنین در این برنامه از خانواده های شهدای انقلاب که امروزه از افتخار آفرینان کشور هستند در این برنامه دعوت به عمل می آید. توجه به شیوه های تربیتی خانواده های انقلابی در پرورش جوانان انقلابی از اهدافی است که در این برنامه به آن توجه شده است. تحکیم و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و توجه به تحیم بنیان خانواده از دیگر رویکردهای این برنامه رادیویی است.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده: معصومه احمد وند

نویسنده:معصومه احمد وند

گزارشگر:معصومه خاقانی