Skip to Content

بالا بودن میانگین طلاق در شهرها

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان

بالا بودن میانگین طلاق در شهرها

 

 

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان از افزایش ۴ و دودهم درصدی ثبت طلاق در استان همدان خبر داد و گفت: در ۹ ماه نخست امسال ۳ هزار و ۲۱ مورد طلاق در این استان به ثبت رسیده است.

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با مهر بابیان اینکه آمار ثبت طلاق در استان همدان در ۹ ماه نخست سال گذشته دو هزار و ۸۹۹ مورد بوده است، گفت: بیشترین طلاق ثبت‌شده با تعداد ۳۱۷ مورد که ۱۰ و نیم درصد مجموع طلاق‌های ثبت‌شده را شامل می‌شود مربوط به زوجینی است که در سن برابر قرار دارند.

وی بابیان اینکه میانگین سن طلاق برای مردان برابر ۳۴ و ۳ دهم سال و برای زنان ۲۹ سال بوده است، گفت: میانگین سن طلاق برای مردان شهری برابر ۳۴ و ۷ دهم سال و مردان روستایی برابر ۳۲ و ۴ دهم سال بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان میانگین سن طلاق برای زنان شهری را ۲۹ و نیم سال و برای زنان روستایی نیز ۲۶ و ۲ دهم سال عنوان کرد.

مقصودی فر بابیان اینکه بر اساس این آمار دوام زندگی برابر ۶ و یک‌دهم سال بوده است که این شاخص برای مناطق شهری ۵ و ۹ دهم سال و برای مناطق روستایی ۶ و ۸ دهم سال بوده است، افزود: نسبت ازدواج به طلاق در این مدت ۴ و نیم بوده است.

وی بابیان اینکه در هر شبانه‌روز ۱۱ طلاق به ثبت رسیده است، عنوان کرد: در این مدت به ازاء هر ۴ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده که این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۵ و دو دهم سال بوده است.