رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بام ملایر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بام ملایر

بام ملایر


مجموعه بام ملایر در 460 هکتار از اراضی شهری به طول 5/12 کیلومتر و عرض متوسط 80 متر مربع هم اکنون در حال اجرا است، این پروژه تفرجگاهی زیبا برای گردشگران داخلی و خارجی است. توسعه صنعت گردشگری، اکوتوریسم، افزایش مدت اقامت گردشگران، افزایش اشتغال و درآمد سرانه شهروندان از مهمترین اهداف اجرای این مجموعه است.مجموعه تفریحی توریستی بام ملایر فضاهای مناسبی را برای اقامت خانواده ها و گردشگران داخلی و خارجی با ایجاد کمربند سبز و دهکده توریستی به وجود می آورد.این مجموعه دارای فضاهای زیادی برای تفریح و گردش گردشگران است.

Set the roofing project at 460 hectares of urban land to the length of 12.5 km and the width of the average 80 square meters is already running, this beautiful recreational projects for domestic and foreign tourists. The developments of tourism have industry, eco-tourism, increasing the length of stay of tourists, increase employment and per capita income of the citizens of the most important objectives of the implementation of this collection. Tourists recreational have complex roofing and project spaces for resident families and domestic and foreign tourists with the creation of the green belt and are causing tourist village.This collection has a lot of spaces for recreation and circulation of tourists.

{besps}slidshow/bammalayer{/besps}