جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

بانوان هلال احمر همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بانوان هلال احمر همدان

بانوان هلال احمر همدان


مردم از حضور زنان در قالب امدادرسان احساس آرامش و رضایت دارند بانوان امدادگر هلال احمر همچون مردان در همه سوانح و حوادث به کمک مردم می شتابند .این بانوان همه اصول امداد و نجات را همچون مردان فرا گرفته و بکار می گیرند . حضور بانوان امدادگر همیشه مهم بوده است و با راه اندازی این نوع امداد کمک زیادی به آسیب دیدگان از سوانح می شود .

 

People feel the presence of women in the form of helper's peace and satisfaction are the ladies European, such as men in all of the Ladies Red Crescent aid workers disaster and events to help people fast. These ladies all rescue principles, such as the surrounding men and are used the presence of Thai ladies always has been important and setting up this type of relief assistance to the victims of the disaster.

{besps}slidshow/banovanemdad{/besps}