جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

با هم دوست باشیم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هم دوست باشیم

با هم دوست باشیم


Loading the player...

در این انیمیشن امیر به همراه نارنجی به اردو می روند. قرار است مدرسه، آنها را به کارخانه کرم ابریشم ببرد . امیر و نارنجی به مدرسه می روند و سوار سرویس می شوند. مجید دوست امیر زودتر از او در سرویس جلوی پنجره نشسته و امیر به او می گوید که می خواهد کنار پنجره بنشیند. اما مجید به او می گوید که او هم می خواهد کنار پنجره بنشیند. امیر ناراحت می شود و با مجید قهر می کند . درراه مجید از امیر می خواهد که جلو پنجره بنشیند. اما امیر جواب او را نمی دهد. در کارگاه کرم ابریشم امیر همچنان از دست دوستش ناراحت است و رفتارهای زشتی انجام می دهد نارنجی چند بار به او تذکر می دهد. اما او توجهی نمی کند مجید به سوال مسئول کارگاه جواب درست می دهد و او به مجید دو کرم ابریشم هدیه می کند. موقع خوردن تغذیه می شود و نارنجی متوجه می شود که مجید تغذیه نیاورده است. او این موضوع را با امیر در میان می گذارد و امیر ابتدا قبول نمی کند .اما بعد از کارش پشیمان میشود. و از مجید می خواهد که باهم تغذیه بخورند. مجید هم یکی از کرمهای ابریشم خود را به امیر هدیه می کند.

در نگاه بيشتر ببينيد