جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

بدیع الزمان همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بدیع الزمان همدانی

بدیع الزمان همدانی


Loading the player...

ابوالفضل احمد بن حسین همدانی ملقب به بدیع الزمانی زاده 358 ه.ق در شهر همدان بود او در حافظه و احاطه بر لغت ، شعر و ادب عجوبه زمان خود بود گویند حافظه او به قدری قوی بود که قصاید 50 بیتی را به یکبار شنیدن حفظ می کرد وی در نظم و نثر عربی و فارسی استاد بود و دیوان اشعار و مجموعه رسائل او باقی است مهمترین تالیف او همان مقامات است که در فن مقاله نویسی قدیمی ترین کتاب است بدیع الزمان درهمدان تحصیل کرد و علوم ادب عرب را نزد ابن فارس رازی آموخت به ری و نیشابور و گرگان سفر کرد و پس از مناظره با دانشمندان شهرتش منتشر شد بدیع الزمان بعد از یاحت در بلاد خراسان به سیستان رفت و نزد خلف بن احمد مقام شاخصی کسب کرد بدیع الزمان پس از سفر به هرات در آنجا اقامت گزید او مبتکر مقاله نویسی است و در این فن در زبانهای عربی فارسی ترکی و ابری مقالات بسیار ارزشمندی داشت کتاب مقامات آمیزه ای از طنز پردازی و بدیهه سازی و تمثیل آفرینی است آثار بدیع الزمان به شرح ذیل است دیوان شعر بدیع الزمان ، رسائل بدیع الزمان که به زبانهای عربی فارسی در بیروت استامبول و ایران به چاپ رسیده است نسخ خطی مقامات در کتاب خانه های فرانسه آلمان ترکیه و کشورهای دیگر باقی مانده است و در بیروت با شرح شیخ محمد عبدی به چاپ رسیده است

Fadl Ahmad ibn Hossein Hamadani nicknamed Badiozzaman Hamadaniwas was born in 358 AH in the city of Hamadan . Surrounded on his memory and vocabulary, poetry and literature of his time was the monster. His memory was so strong that they Odes 50 Beat Poetry to hear once kept. His poetry and prose, Arabicpoetry, and set both the master and the writing of his treatise, he remains the same authority that Essay is the oldest book. In Hamadan studied Arabic literature and sciences with Ibn Fars secrets learned then to Gorgan and was released and his fame Badi'ozaman Exploring the cities of Khorasan , Sistan went there with Khalaf bin Ahmad as Shamkh business Badiozzaman rest of hislife he was living in Harat. Badiozzaman innovative Essay and the fan in Arabic and Persian, Turkish and Hebrew Badiozzaman officials from various manuscripts in the libraries of the world, such as France , Germany , Turkey , and it remains the world have already been published several times, including in Beirut, described Sheikh Muhammad Abduh

 

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد