Skip to Content

بررسی وضعیت اشتغال زندانیان نهاوند

مدیرکل زندان‌های استان همدان

بررسی وضعیت اشتغال زندانیان نهاوند

مدیرکل زندان‌های استان همدان گفت: اشتغال خانواده زندانیان باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان همدان، حسن محمد یاری در دیدار با سرپرست بنیاد تعاون و رئیس زندان نهاوند وضعیت اشتغال زندانیان نهاوند را موردبررسی قرارداد.

وی با تأکید بر رونق بیشتر اشتغال زندانیان خواستار همکاری صمیمانه رئیس زندان نهاوند با بنیاد تعاون شد و گفت: باید کارگاه سبدبافی زندانیان بند نسوان و زندانیان بندهای داخل با حضور مربیان فنی و حرفه‌ای تشکیل و شروع به کار کند.

مدیرکل زندان‌های استان همدان در ادامه از نقاط مختلف زندان نهاوند شامل آسایشگاه سربازان، افسرنگهبانی، بند جوانان، بندهای ۱و۲، قرنطینه، سالن ملاقات، سالن ملاقات حضوری سرکشی و بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت کارهای عمرانی قرار گرفت.

وی همچنین دربند جوانان و بندهای داخل دیدار چهره به چهره با زندانیان داشت و ضمن بررسی وضعیت زندانیان، به سئوالات آنان پاسخ داد و رهنمودهای لازم را برای رفع مشکلات زندانیان ارائه کرد و گفت: اشتغال خانواده زندانیان باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این بازدید محمدیاری ضمن تقدیر از زحمات کادر مجموعه زندان نهاوند، وضعیت زندان و پیشرفت کارهای عمرانی را مطلوب ارزیابی  کرد.