برنده مسابقه هفته دوم مردادماه

وحید محمدی نام پدر علی