برنده مسابقه هفت خوان 15 اسفندماه

 

سید امیر حسین زاهدی از همدان