برنده مسابقه هفت خوان

محمد سینا باقری از شهرستان بهار