برنده مسابقه 14 مهر مسابقه هفت خوان

علی شفیعی از پیش دانشگاهی علامه حلی از همدان