Skip to Content

برنده یا بازنده

Loading the player...
برنده یا بازنده

افرادى كه مورد مشورت قرار مى گیرند نباید از هیچگونه خیرخواهى فروگذار كنند و خیانت در مشورت، یكى از گناهان بزرگ محسوب مى شود، حتى این حكم درباره غیرمسلمانان نیز ثابت است، یعنى اگر انسان، پیشنهاد مشورت را از غیر مسلمانى بپذیرد، حق ندارد در مشورت، نسبت به او خیانت كند و غیر از آنچه تشخیص مى دهد به او اظهار نماید.

"برنده یا بازنده"نمایشی با موضوع اجتماعی نحوه مشورت در زندگی را نمایش می دهد.داستان به این صورت است که  فردی  به دلیل مشکلات مالی قصد فروش خانه اش را به یک زن و شوهری جوان دارد  اما آن دو سعی می کنند تا با صحبت و مشورت دادن صاحب خانه را از فروش صرفنظر و به آن کمک کنند و ماجراهای که در ادامه نمایش پیش می آید.

در این نمایش نشان داده می شود که با بیان نظر درست و مناسب به کسی که از ما کمک و مشورت می خواهد، چگونه می توان برنده واقعی بود.

این نمایش به مدت 40 دقیقه توسط صدا و سیمای مرکز همدان تهیه و تولید شده است.