جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

برندگان مسابقه از مقاومت تا پیروزی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برندگان مسابقه از مقاومت تا پیروزی

برندگان مسابقه از مقاومت تا پیروزی


ردیف نام برنامه(مسابقه تلفنی)
نام و نام خانوادگی نام پدر نام شهر
1 93/4/4 صغری غفاری واحد
-
رزن
2 93/4/4 ثریا جعفری خطیب پور
-
قروه
3 93/4/4 محمد رضا سلمانی
-
کبودرآهنگ
4 93/4/4 رضا جویان
-
همدان
3 93/4/4 رضوی
-
همدان