جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

برندگان هگمتانه ما از 21 مرداد تا 25مرداد - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برندگان هگمتانه ما از 21 مرداد تا 25مرداد

برندگان هگمتانه ما از 21 مرداد تا 25مرداد


ردیف نام برنامه(هگمتناه ما )
نام و نام خانوادگی
1 93/5/21

هومن رحیمی

سمبه افتخاریان

خدیجه صالحی

ملوک اسدالهی

جعفر کرمی

محمد امین وفایی

شریف محرابی شایگان

اکرم زمانی اجمل

زهرا وثاقتی

حسن بیات

2 93/5/22

امیر حیدری

راضیه حاجیلوئی

میثم قادری

3 93/5/25

محمد رضا صفدریان

وحید پور مظاهری

آزاده اله یاری