برگزاری کلاسهای آموزشی جشنواره حال ایران

 

کلاسهای آموزشی ویژه جشنواره حال ایران من برگزار شد.