جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

بسیج 20 میلیونی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بسیج 20 میلیونی

بسیج 20 میلیونی


{besps}slidshow/basij{/besps}

خداوند در آیه 62 سوره انفال، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «پروردگارت کسی است که تو را به واسطه نصر خویش و به واسطه اهل ایمان یاری می کند». در این دوران، مصداق بارز اهل ایمان که به یاری خدا بر می خیزند، بسیجیانی هستند که اگر نقطه درخشانی جز مقطع دفاع مقدس در کارنامه کرامت آسای خویش نداشتند، همان برای اثبات منزلتشان برترین سند است.

در حالی که سراسر تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، سرشار از ایثارگری ها و از جان گذشتگی های بسیج در راه گذر از برهه های بحرانی و نقش بر آب کردن نقش های دشمنان آیین و میهن است. مفهوم والای بسیج که همان پیوند امت با ولایت و والایی است، هماره پا برجاست و مختص دوره دفاع مقدس نیست. بسیج، حقیقتی نافذ در جان و ایمان است. از آنجا که گستره بسیج، مجموعه ای از مردم،اعم از جوانان مشغول به تحصیل، کارکنان اداره ها، کشاورزان، کارگران و سرانجام متخصصان حرفه ها و مشاغل گوناگون صنعتی و غیر صنعتی را در بر می گیرد، طبیعی است که در همه عرصه های اجتماعی، سازندگی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی نیز از توانمندی ها و قابلیت های لازم برخوردار باشد.

در نگاهی مکی، می توان مواردی چون دفاع در برابر تهاجم بیگانگان، سازندگی، بسیج فرهنگی، ایجاد امنیت داخلی، امداد رسانی، بهداشت و فعالیت های اقتصادی را، عرصه های فعالیت بسیج برشمرد.

 

 

God in verse 62 Sura Al-Anfal, the Prophet peace be upon him addressed to Ayatollah Muhammad against--you said: "your Lord, who has mediated for thee to their faith and to AHL Al-Nasr Yari. In this era, the obvious example from the faith that God would help the kheiznd, basijiani are the Holy Cross defense but brilliant point if the workbook in their confessions, the same dignity for todays manzlatshan proof document. While the Islamic revolution across the long history and downs, full of selflessness of John isargri and rallied on the way passing through the critical juncture and the role of water on the role of ritual and the enemies of the homeland. The concept of sublime rallied that same link is with the province and the nation have not happened, foot hemarah and the sacred defense period. In fact, basij is effective mobilization of John and faith. Since the range of mobilization, a set of people, ranging from young children to study, manage employees, farmers, workers and professionals in various jobs and eventually, industrial and non-industrial in the natural, that in all areas of social, cultural, economic, construction, defense, security, and also of the necessary capabilities and functionality. We can take a breather in those cases because the defense against the invading aliens, construction, and internal security, creating a cultural mobilization, relief, economic activities and health, areas of activity outlined mobilization.