رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بلند حرف زدن در اماکن عمومی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بلند حرف زدن در اماکن عمومی

دانلود

آدای این بار با صحبت کردن با صدای بلند، باعث سلب آسایش مردم در اماکن عمومی شده است.