جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

بمباران سنگ سفید - نمایش محتوای آرشیو

 

 

بمباران سنگ سفید

دانلود

بمباران محله سنگ سفید شهر همدان توسط هواپیماهای عراقی 1364