بهار الوند

بهار جشن طبیعت است، و طبیعت در جشن بهاری خویش آنقدر زیباست که آدمی را مسحور خویش می کند، آن چنان که  از سخن گفتن باز می ماند و حرف هایش، ناگفته، در ژرفای  جانش انباریده می شودبه جای او گنجشگان پرگو سخن می گویند و زبان گنجشگان یعنیبهار، برگ، نسیم، عطر.

 زمین که از نعمت گرمای آفتاب جهان تاب برخوردارمیگرد د مساعد میسازد و با فرارسیدن فصل بهار ، طبیعت از لباس سفید خود بیرون می آید و جامه سبز به تن می کند . شکوفه ها به آرامی خود را از میان ساقه های ترد و ظریف درختان بیرون می کشند و جوانه ها نیز از میان خاکهای مرطوب سر برمی آورند . کوهستانها به گلستانی پر از گلهای وحشی رنگارنگ تبدیل می شود و گلهای زرد در میان چمنهای سرسبز دشتها جلوه ای خاص به طبیعت بهار می بخشد . پرندگان که از مناطق گرمسیر باز می آیند سکوت سرد زمستان را می شکنند و ترنم عشق و طراوت سرمیدهند .

بهار الوند دیگر برنامه رادیویی است که در ایام نوروز هر روز به صورت زنده و مستقیم از صدای مرکز همدان پخش می شود.در این برنامه رادیویی ضمن معرفی مکان های گردشگری استان همدان و آثار و ابنیه تاریخی آن تلاش می شود تا با مراکز صدای دیگر استانها ارتباط تلفنی برقرار شده و از حال و هوای نوروز در استانهای مختلف برای مسافران و مردم استان همدان اطلاع رسانی کرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

این برنامه هر روز به صورت زنده و مستقیم با حضور همکاران تلاشگرمان  از صدای مرکز همدان پخش می شود.

تاریخ تولید: 1396


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ