جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بیانات آیت الله تالهی

برگزیده‌ای از سخنان آیت الله تالهی