Skip to Content

بیا آغاز کنیم

Loading the player...
بیا آغاز کنیم

ساعات سحرگاه ازجمله مواقع راز آلودی است که ابعاد مختلف آن هنوز پوشیده و پنهان است و همواره مورد توجه مقربان درگاه حضرت دوست بوده است . و یقیناً این توجهات نشأت گرفته از تاکیداتی است که در قرآن وکلام معصومین علیهم السلام بر درک این اوقات پرفیض داشته اند. کمتر کسی است که واژه ای به کار رفته در آیات کریمه الهی که دعا و استغفار در سحرگاهان را برای دست یافتن به مقام قرب الهی توصیه می کند را به خاطر نداشته باشد . آنجا که یکی از صفات بندگان صالح خویش (عباد) را استغفار در سحرگاهان برمی شمارد . «الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار آل عمران 17» و یا عباراتی چون «»کانوا قلیلاً من اللیل مایهجعون و بالاسحار هم یستغفرون ذاریات 17 و 18 »

این برنامه قبل از اذان صبح پخش می گردد و لحظات روحانی را برای عبادت فراهم می سازد.

تهیه کننده: فتاحی