بیست و پنجمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی

سوالات بیست و پنجمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی

همراهان قرآنی

شما می‌توانید سوالات را از طریق شبکه استانی صدا و سیمای مرکز همدان و همچنین آدرس اینترنتی http://hamedan.irib.ir یا جراید استانی مشاهده نموده و شماره آیه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۸۱۲ به صورت (گزینه صحیح - شماره سوال) ارسال نمایید. به افرادی که به حداقل 25 سوال پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 

سوال اول: کدام آیه از جزء یکم اشاره دارد که امامت از سوی خداوند تعیین می‌شود؟

1- آیه 87 سوره بقره

2- آیه 30 سوره بقره

3- آیه 124 سوره بقره

 

سوال دوم : آيه 168 سوره بقره به كدام يك از این موارد اشاره می کند؟

1- روزي حلال و عدم پيروي از شيطان

2- فطري بودن دستورات خداوند

3- تسلط شيطان بر انسان‌ها

 

سوال سوم : خداوند در جزء سوم ، سوره بقره، رباخواری را چگونه توصيف مي كند؟

1- به منزله خروج از دین

2- به منزله جنگ با خدا و پيامبر

3- هر دو گزينه صحيح است 

 

سوال چهارم : با توجه به جزء چهارم کدامیک از آیات به پذیرش توبه و استغفار اشاره دارد؟ در تفاسیر آمده که شیطان از نزول این آیه بسیار عصبانی شده است.

1- آیه 103 سوره آل عمران

2- آیه 104 سوره آل عمران

3- آیه 135 سوره آل عمران

 

سوال پنجم : کدام یک از آیات جزء پنجم قرآن کریم اوصاف زنان مناسب برای ازدواج مردان را بیان می‌کند؟

1- آیه 24 سوره نساء

2- آیه 34 سوره نساء

3- آیه 25 سوره نساء

 

سوال ششم : اوصاف مؤمنان واقعی و یاری کنندگان دین در کدام یک از آیات جزء ششم بیان شده است؟

1- آیه 54 سوره مائده

2- آیه 8 سوره مائده

3- آیه 9 سوره مائده

 

سوال هفتم :  جامع‌ترین آیه درباره انواع عذاب‌های الهی کدام یک از آیات جزء هفتم است؟

1- آیه 65 سوره انعام

2- آیه 42 سوره انعام

3- آیه 47 سوره انعام

 

سوال هشتم :  کدام یک از آیات جزء هشتم بیان می‌کند که "ایمان بدون عمل صالح در قیامت سودمند نخواهد بود".

1- آیه 8 سوره اعراف

2- آیه 35 سوره اعراف

3- آیه 158 سوره انعام

 

سوال نهم : در کدامیک از آیات جزء نهم قرآن کریم به نوعی از عذاب الهی اشاره شده است که فقط مخصوص ظالمین نیست؟ در تفاسیر آمده که این عذاب مربوط به نبودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

1- آیه 164 سوره اعراف

2- آیه 182 سوره اعراف

3- آیه 25 سوره انفال

 

سوال دهم : در کدام یک از آیات جزء دهم، بر وجوب خمس دلالت شده است؟

1- آیه 20 سوره توبه

2- آیه 41 سوره انفال

3- آیه 69 سوره انفال

 

سوال یازدهم : کدام یک از آیات جزء یازدهم بر کوچ کردن گروهی از مومنان برای آموختن علم دین تأکید دارد؟

1- آیه 112 سوره توبه

2- آیه 122 سوره توبه

3- آیه 111 سوره توبه

 

سوال دوازدهم : از آیه 113 سوره هود کدام یک از این نکات استفاده می‌شود؟

1- رابطه با کفار و ستمکاران باعث غضب خداوند است.

2- در برابر دشمنان اسلام باید در معیت رهبر استقامت کرد.

3- گرایش و تمایل اندک به ستمکاران باعث عذاب اخروی می‌شود.

 

سوال سیزدهم : کدام یک از آیات جزء سیزدهم، ناامیدی از رحمت خدا را مخصوص کافران می‌داند؟

1- آیه 106 سوره یوسف

2- آیه 87 سوره یوسف

3- آیه 97 سوره یوسف

 

سوال چهاردهم : کدام یک از آیات جزء چهاردهم شیوه‌های دعوت به راه خداوند را بیان می‌کند؟

1- آیه 125 سوره نحل

2- آیه 9 سوره نحل

3- آیه 90 سوره نحل

 

سوال پانزدهم : براساس یکی از آیات سوره اسراء، شیطان در کدام یک از این موارد با انسان مشارکت می‌کند؟

1- اموال

2- فرزندان

3- هر دو صحیح است.

 

سوال شانزدهم : کدام یک از آیات جزء شانزدهم به ارتباط بین ضایع کردن نماز و پیروی از شهوات و تمایلات نفسانی اشاره دارد؟

1- آیه 131 و 132 سوره طه

2- آیه 124 سوره طه

3- آیه 59 سوره مریم

 

سوال هفدهم : کدام یک از آیات جزء هفدهم بر آفرینش شگفت‌انگیز جوّ زمین و کاربرد آن اشاره دارد؟

1- آیه 30 سوره انبیاء

2- آیه 32 سوره انبیاء

3- آیه 16 سوره انبیاء

 

سوال هجدهم : در کدام یک از آیات جزء هجدهم، مومنان واقعی کسانی معرفی می شوند که در مسائل اجتماعی حضور یافته و رهبرشان را ترک نمی کنند؟

1- آیه 62 سوره مبارکه نور

2- آیه 54 سوره مبارکه نور

3- آیه 51 سوره مبارکه نور

 

سوال نوزدهم : شکایت پیامبر(ص) از امتش در خصوص مهجوریت قرآن، در کدام یک از آیات جزء نوزدهم بیان شده است؟

1- آیه 27 سوره فرقان

2- آیه 30 سوره شعرا

3- آیه 30 سوره فرقان

 

سوال بیستم : طبق تفسیر نمونه، کدام یک از آیات جزء بیستم بر مسئله رجعت اشاره دارد؟ در ضمن در این آیه به محشور شدن گروهی از هر قوم اشاره شده است.

1- آیه 83 سوره نمل

2- آیه 87 سوره نمل

3- آیه 62 سوره نمل

 

سوال بیست و یکم : در سوره روم، عاقبت و سرانجام بدکاران چگونه بیان شده است؟

1- تکذیب آیات الهی

2- استهزاء آیات الهی

3- هر دو گزینه صحیح است.

 

سوال بیست و دوم : کدام یک از آیات جزء بیست و دوم بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد؟

1- آیه 33 سوره احزاب

2- آیه 53 سوره احزاب

3- هر دو گزینه صحیح است.

 

سوال بیست و سوم : کدام یک از آیات جزء بیست و سوم بر اعجاز علمی حرکت خورشید و ثابت نبودن آن دلالت دارد؟

1- آیه 38 سوره یس

2- آیه 40 سوره یس

3- هر دو گزینه صحیح است.

 

سوال بیست و چهارم : در سوره فصلت، کدام یک از اوصاف، به عنوان اولین صفت مشرکان بیان شده است؟

1- پرداخت نکردن زکات

2- ایمان نداشتن به خدا

3- ایمان نداشتن به معاد

 

سوال بیست و پنجم : کدام آیه از جزء بیست و پنجم تصریح می‌کند که اگر مسلمانان دست از ایمان خود برنداشته و بر گرد کفر جمع نمی‌شدند، خداوند ثروت بیشتری به کافران می‌داد؟

1- آیه 35 سوره زخرف

2- آیه 33 سوره زخرف

2- آیه 20 سوره شوری

 

سوال بیست و ششم : آیه 38 سوره مبارکه محمد (ص)، طبق روایات بر کدام یک از اقوام تطبیق داده شده است؟

1- رومیان

2- اعراب

3- ایرانیان

 

سوال بیست و هفتم : کدام یک از آیات جزء بیست و هفنتم بر ظهور امام زمان (عج) و آباد نمودن زمین توسط آن حضرت تطبیق شده است؟

1- آیه 17 سوره حدید

2- آیه 22 سوره حدید

3- آیه 9 سوره رحمن

 

سوال بیست و هشتم : با استناد به آیاتی از جزء بیست و هشتم، خداوند کدام تجارت را باعث نجات از عذاب دردناک می‌داند؟

1- ایمان به خدا و فرستاده او

2- جهاد در راه خدا با اموال و جانها