جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

تابلو راهنما جاده ای - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تابلو راهنما جاده ای

تابلو راهنما جاده ای


Loading the player...

نشان‌های راهنمایی و رانندگی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول نشان‌های بازدارنده راهنمایی و رانندگی هستند، از این گروه تابلوها می‌توان به بوق زدن ممنوع، منطقه ایستادن ممنوع و توقف ممنوع اشاره کرد. دسته دوم تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری هستند، جاده باریک می‌شود، گذرگاه عابر پیاده و کارگران مشغول کار هستند از این دسته علائم هستند. دسته سوم به تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری معروف هستند. پایان منطقه محدوده سرعت، تونل و بیمارستان در این طبقه قرار دارند. با گرفتن مجوز تابلو راهنمای جاده ای برای رستوران ها می توانید رستوران خود را در تمام نقشه های کشور ثبت کنیم و همه ی مسافرین عبوری می توانند تابلو ی استاندارد مجتمع را از فاصله ی مناسب بیشتر ببینند.

 

oh i do not know this boy have chant of snake . any traveller that come go in his restaurant . ihave to tel to come and find out that how he do this . god plater you we had been neighbors for 25 years . he had costumer and i also had but now god plater my father i had said to him a lot also cause of my restaurant is two thing : first that i clean my restaurant new and clean . in expression i am up to date . the second is that i went to organization of all transports of Hamedan city and got certificate of board . in this way my restaurant position is registered all of the maps of country and all of the travellers could see my standard department board from good destination . ok but do you give this adress of this organization . with getting certificate of putting boards in the path say your position to all people .