جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تالاب آبشینه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تالاب آبشینه

تالاب آبشینه


تالاب آبشینه با 85 هکتار در 15 کیلومتری شهر همدان قرار دارد. تالاب آبشینه واقع در استان همدان از تاریخ پانزدهم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و نود ( 15/11/90) به مدت 5 سال بعنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید. چنگر ، پلیکان ، درنا ، کشین بزرگ و کوچک ، فلامینگو ، چوبپا ، نوک خنجری ، اگرت بزرگ ، حواصیل های خاکستری و ارغوانی ، سنقر تالابی ، گلاریول و پرستو دریایی نوک کاکایی از پیشقراولان از پرندگانی هستند که در فصل بهار به این تالاب مهاجرت میکنند.

این پرندگان که از کشورهای آفریقایی به استان همدان وارد می شوند تا اواخر مهر در تالاب آبشینه زمستان گذرانی می کنند . مراقبت ویژه زیست محیطی و آبزی بودن این پرندگان ، تالاب آبشینه را به بهترین زیستگاه برای برخی پرندگان و جانداران تبدیل کرده است . تالاب آبشینه دریاچه پشت سد آبشینه است که بر روی روخانه آبشینه نصب شده است. سد آبشینه خاکی و دارای هسته رسی است

Abshynh with 85 acres of wetland located 15 km from the city of Hamedan. Bshynh wetlands located in the province of history, February fifteenth year, one thousand three hundred and ninety (11/15/90) was banned for 5 years as a hunting area. Flamenco, pelicans, Crane, large and small Kshyn, flamingo, Chvbpa, tip of the dagger, Eggert large, gray and purple heron, buzzard pond, and Tern Glaryvl Kakaie the forefront of the tip of the spring birds that migrate to the wetlands are .

These birds are from African countries into the province to late October in wetland Abshynh are overwintering. Special care of the environment and aquatic birds, wetland habitat for some birds and animals Abshynh the best has become. Abshynh wetland lake behind the dam on the river Abshynh Abshynh that is installed. Earthen dam with clay core is Abshynh

{besps}slidshow/abshineh{/besps}