Skip to Content

تالان

Loading the player...
تالان

 

این برنامه به معرفی آداب و رسوم کهن و بازیهای قدیمی همدان می پردازد و در بعضی از برنامه ها نیز شخصیت های قدیمی و ماندگار همدان معرفی می گردد . هدف این برنامه زنده نگه داشتن آداب و رسوم قدیمی و معرفی آن به نسل های جدید است .

تهیه کننده  و نویسنده : حمید محسنی

گوینده : علی اکبر محمودی ثاق و گزارشگر بهروز سرگزی