Skip to Content

تا آسمان(ویژه اربعین حسیینی)

تا آسمان(ویژه اربعین حسیینی)

روز اربعین ارزش بسیاری در میان ‌شیعیان داشته است‌، شیعیان به حرمت‌ آن‌، زیارت اربعین می‌خوانده‌اند و اگر می‌توانسته‌اند مانند جابر بر مزار امام ‌حسین (ع‌) گرد آمده و آن امام را زیارت می‌کردند. این سنت تا به امروز درعراق با قوت برپاست‌ و شاهدیم که میلیونها شیعه عراقی و غیر عراقی در این روز بر مزار امام حسین (ع) جمع می شوند..

برنامه تا آسمان ویژه روز اربعین  نام برنامه ای است که با محوریت روز اربعین و اعمال مستحبی در این روز  پرداختن به حوادث تاریخی این روز ازصدای مرکز همدان پخش می شود.

مشخصات برنامه :

نام برنامه : تا آسمان

عوامل برنامه:

تهیه کننده :مهدی دادفرما

نویسنده: مهدی دادفرما

گوینده:آقای حسینی-خانم دستگیرنده