Skip to Content

تبلیغات نامزدهای انتخابات

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان

تبلیغات نامزدهای انتخابات

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان گفت: نامزدهای انتخاباتی از نصب اقلام تبلیغات بر روی دیوارها امتناع کرده و اصول زیبا سازی را رعایت نمایند.

وحید علی ضمیر در گفت و گو با ایرنا افزود: 72 نقطه در سطح شهر برای نصب بنر و تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در آستانه ورود به فصل بهار باید شهری زیبا و پاک داشته باشم خاطرنشان کرد: طرفدارن نامزدهای انتخاباتی باید از آلوده کردن شهر پرهیز کرده چرا که نقاط مختلفی در سطح شهری برای تبلیغات کاندیداهای همدان جانمایی شده است.
وی تصریح کرد: در این مکان ها سازههای جدیدی نصب شده تا کاندیداها اقدام به نصب اقلام تبلیغاتی خود بر روی این سازه ها کنند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان تصریح کرد: فضای مناسب و مساوی برای هر یک از کاندیداها در نظر گرفته شده و در صورت عدم توجه به تبلیغات در فضای مد نظر گزارشی از سوی شهرداری به فرمانداری ارسال می شود تا تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه در سالهای قبل در بحث تبلیغات شهری مشکل داشتیم، گفت: نظافت شهری دغدغه ماست و از همه کاندیداها تقاضامندیم تنها از فضاهای شهری برای تبلیغات استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان یادآور شد: طبق قانون هر کاندیدایی می تواند در هر نقطه شهری یک ستاد تبلیغاتی داشته باشد و تنها در مقابل آن ستاد اقدام به نصب بنر بزرگی از تصویر خود کند.
وی نصب بنر بزرگ کاندیداها در سایر نقاط شهر را ممنوع دانست و گفت: نصب تصاویر کاندیداها بر روی دیوارهای شهر تخلف بوده و پیگیری خواهد شد.
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از 29 بهمن تا پنجم اسفند مجاز به تبلیغ هستند همچنین تبلیغات نامزدهای مجلس خبرگان از 22 بهمن آغاز شده است.
استان همدان در مجلس شورای اسلامی 9 نماینده و در مجلس خبرگان رهبری نیز دو نماینده دارد.