جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تجمع مردم در محل بمباران - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

تجمع مردم در محل بمباران

دانلود

تجمع مردم در یکی از مناطق بمباران شده شهر همدان توسط  هواپیماهای عراقی-1364