جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تخصص نماینده - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

تخصص نماینده

دانلود

آیا لازم است نماینده مجلس در یک زمینه خاص تخصص داشته باشد؟