جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تذهیب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تذهیب

تذهیب


تَذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقش‌های بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتاب‌های مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُنگهای هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. در فرهنگ‌های فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد؛ تعریفی که ما را به اصل و منشاء این هنر رهنمون باشد. در برخی از کتابهای قدیمی و اغلب تذکره‌ها فقط نامی از نقاشان و مذهبان آمده‌است که این، برای دریافت معنای تذهیب کافی نیست. لغت تذهیب واژه‌ای عربی است و مصدری از «ذهب» در باب تفعیل است. ذهب به معنای طلاست و تذهیب به معنای طلاکاری و زراندود کردن است از طرفی رنگ طلایی در هنر تذهیب به‌عنوان رنگ درخشانی است که ارزش ویژه‌ای دارد برای همین تذهیب را زرگرفتن و طلا کاری دانسته‌اند. به هر حال تذهیب را می‌توان مجموعه‌ای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیباتر کردن کتابهای مذهبی، علمی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار، جُنگهای هنری و قطعه‌های زیبای خط به کار می‌برند. استادان تذهیب این مجموعه‌های زیبا را در جای جای کتابها به کار می‌گیرند تا صفحه‌های زرین ادبیات جاودان و متون مذهبی سرزمین خود را زیبایی دیداری ببخشند. بدین ترتیب است که کناره‌ها و اطراف صفحه‌ها، با طرحهایی از شاخه‌ها و بندهای اسلیمی، ساقه، گلها و برگهای ختایی، شاخه‌های اسلیمی و گلهای ختایی و یا بندهای اسلیمی و ختایی و... مزین می‌شوند. در واقع، هنر تذهیب ایران در دنیا یگانه‌است. در اروپا، به نوعی از آذین و آرایش، تذهیب می‌گویند و تذهیب ایرانی را با آن مقایسه می‌کنند؛ اما تذهیب اروپایی با تذهیب به شیوه ایرانی، به طور کلی، فرق دارد. آذینهای تذهیب اروپایی از ساقهٔ درختی مانند مو و برگهای رنگین تشکیل شده‌است و در کنار آنها، گاهی پرندگان، حیوانها، صورتهای گوناگون انسان و چشم‌اندازهای طبیعی را می‌توان دید. در استان همدان نیز این هنر پیشینه ای قدیمی دارد و هنرمندان همدانی با ظرافت و با هنرمندی و اجرای نقوش مختلف روی انواع کاشی ها زیباییهای منحصر به فردی را به نمایش می گذارند .

{gallery}tazhib{/gallery}

Illumination can be considered a collection of exquisite paintings and religious roles for the beautiful religious books, science, culture, history, poetry, art and warfare devices are working fine line. The precise definition of illuminated Persian cultures, there is no definition that will lead us to the origin of this art. In some old books and most renowned painters and religious identity papers provided only that it is not enough to get a sense of illumination. Illuminated Glossary of Arabic words and batman duties of "zahab" is about" Tafeel". Zahab means and gilt gilded gold and is illuminated means illuminated as brightly colored hand painted gold in the art that is of great value for the same illumination "zarbaft "(Gold texture) and gold have done. However, the illumination can be regarded as a collection of exquisite paintings and religious roles for the beautiful religious books, science, culture, history, poetry, art and warfare devices are working fine line. Illuminated master this beautiful set of books to get to anywhere in the golden pages of literature and religious texts eternal beauty of their country they visit. Thus the sides and around the pages of plans and sections of arabesque branches, stems, flowers and leaves, branches and flowers Arabesque and or clauses and ... decorated.In the hamedan province , The art is very old.