جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

ترک رحم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترک رحم

ترک رحم


Loading the player...

یکی از اموری که خداوند متعال وعده عذاب جهنمی به آن داده است قطع یا ترک رحم است در اصول کافی آمده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: با قاطع رحم رفت و امد نکن زیرا خداوند متعال در سه جای قران قاطع رحم را مورد لعنت الهی قرار داده است در آیه دیگری از قرآن کسانی که عهد و پیمان را می شکنند و قاطع رحم هستند و در روی زمین فساد می کنند از زیانکارانند و از عذاب خدا در امان نیستند و همه علمای ما بر صله رحم تاکید بسیاری شده است و صله رحم واجب می باشد .. بدترین اعمال نزد خداوند متعال قطع رحم می باشد ودر روایت آمده قطع رحم مرگ را نزدیک و باعث مرگ دسته جمعی می باشد. قطع رحم رحمت خدا را می برد و باعث عدم قبول عبادات می شود و بسیار بسیار بد می باشد و علمای ما آن را حرام دانسته اند. در روایات متکبرانه برخورد کردن با فامیل فقیر همان قطع رحم است در قطع رحم مهم نیست این فرد مسلمان باشد یا کافر ،شیعه باشد یا نه .در روایت فرموده اند قطع رحم عجیب است و گناهان آن بسیار بسیار عجیب می باشد. در روایات آمده است کسی که در ماه رمضان قدم بر می دارد برای صله رحم به ازای هر قدم هفتاد گناه او بخشیده می شود

One of the affairs that Almighty God has given it to the promise of agony Hellenic hell cut or leave the uterus is in principle enough that Imam Al-BAGHIR (PBUH) said: with strong uterus do not haunt because the Almighty God and went on a decisive three-rather than the Quran about the curse of God put into the uterus. In another verse of the Qur'an who pledge and the Treaty can in Utah bus crash and are decisive and corruption on Earth from making cons and are not spared from the punishment of God and all the scholars we have been stressing a lot Mostahabat and is obligatory. The worst acts unto Almighty God come and cut the uterus is the cervix to close-cut narrative of death and cause mass death. Cut the womb of mercy of God and make acceptable worship and being very bad and scholars we have forbidden. In tales of Mobtakeraneh dealing with the family of the poor the same cut the uterus is cut the uterus is not important to this person is a Muslim or KAFIR Shiite, is whether or not they have cut the uterus has stated in the narrative and its very strange very strange sins. In the narrations come in who in the month of Ramazan is to step on mostahabat per step Seven innocent he will be waived