جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

تعزیه در مریانج همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعزیه در مریانج همدان

تعزیه در مریانج همدان


Loading the player...

به معنای متعارف، نمایشی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود. این نمایش نوعی نمایش مذهبی و سنتی ایرانی-شیعی و بیشتر دربارهٔ کشته‌شدن حسین بن علی و مصائب اهل بیت است. اما آنچه به عنوان تعزیه مشهور است گونه‌ای از نمایش مذهبی منظوم است که در آن عده‌ای اهل ذوق و کارآشنا در جریان سوگواری‌های ماه محرم و برای نشان دادن ارادت و اخلاص به اهل بیت، طی مراسم خاصی بعضی از داستان‌های مربوط به واقعهٔ کربلا را پیش چشم تماشاچی‌ها بازآفرینی می‌کنند. در تعزیه چون اهمیت خواندن هنرمندانهٔ اشعار بیش از روش اجرا و نمایش واقعه‌هاست، آن را — در قیاس با روضه‌خوانی — تعزیه‌خوانی نیز گفته‌اند. برخی دیگر با استناد به گزارش‌هایی، پیدایش تعزیه را مشخصاً از ایران پس از اسلام و مستقیماً از ماجرای کربلا و شهادت حسین و یارانش می‌دانند. در دورهٔ اخیر سوگواری برای شهیدان کربلا از سوی دوستداران اهل بیت در آشکار و نهان در عراق، ایران و برخی از مناطق شیعه‌نشین دیگر انجام می‌گرفت؛ چنان‌که ابوحنیفه دینوری، ادیب، دانشمند و تاریخ‌نگار عرب، در کتاب خود از سوگواری برای خاندان علی به روزگار امویان خبر می‌دهد

 

Quite conventional means, show that in the event of Karbala, the people who bear a part of the main characters are shown. This view of religious views and traditional Iran - Shiite and about killed Hussein ibn Ali and Passion inmate is. but what is a quite popular way of displaying religious verse in which some people excited and Familiar with it,bereavements during the Islamic month of Muharram and to show devotion and sincerity to bits , especially during some of the stories about the Battle of Karbala before the audience's eyes they reproduce. in quite the artistic importance of reading poetry than technique Events play it - than Lamentation- also said Quite compatible. According to some reports, after the advent of Islam in Iran is quite specifically and directly to the events of Karbala and the martyrdom of Hussein and his followers know. Mourning for the martyrs of Karbala by fans in recent inmate in overt and covert, in Iraq , Iran and some other areas would Shia, as Abu Hanifa Dinawari , scholar , scientist and historian of the Arab world in the book of mourning for the family of Ali omavian reports.