رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تقدیر از پژوهشگران و پرسشگران مرکز

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان، دکتر دهقان نیری به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران و پرسشگران مرکز تقدیر کرد.