رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

تلاشگران عاشق

فعالیت نیروهای مخلص صدا و سیمای مرکز همدان برای پوشش تلویزیونی و رسانه ای کردن حماسه 9 دی