جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

تلاشگران عرصه خبر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلاشگران عرصه خبر

تلاشگران عرصه خبر


تقدیم به آنانی که در عرصه خبر جهت تحقق آرمانهای مقدس جان خود را فدا کردند و با ایثار و فداکاری از والاترین تحفه ی الهی یعنی آزادی در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان پاسداری کردند.تقدیم به آنانی که در عرصه خبر ارزشمند ترین سرمایه ی عمر خود را برای آگاه کردن مردم هزینه کردند و بی شک سهم بزرگی از تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه مرهون تلاش این افراد گمنام است.در این عکس ها شاید تنها گوشه ای از زحمات خبرنگاران و تصویر بر داران عرصه خبر همدان به تصویر کشیده شده تا تنها قدر دانی کوچکی در حد بضاعت خود به این عزیزان داشته باشیم.

Present to the persons in the major of the news give their health and with ISAR and brave eliminate Shabikhoon of the enemy. Present to the people in news spend their best thing in their life to wake up of people and with no bad think these persons are the best. In this picture you maybe see a little tries of reporters and camera givers in the Hamedan news to this be a little thanks from them

{besps}slidshow/t.khabar1{/besps}