Skip to Content

تلواسه

Loading the player...
تلواسه

تلواسه عنوان مسابقه ای است رادیوئی که به مدت 15 دقیقه هر روز و در قالب ترکیبی ساده تولید و پخش می گردد . مخاطبان این برنامه عام و با استفاده از آیتم ها و بخشهای گوناگون سعی در اطلاع رسانی و سرگرمی و افزایش آگاهی مخاطبان خود دارد . این مسابقه از آیتم های مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است .

پرسش دینی : این آیتم سعی دارد معلومات دینی و قرآنی شنوندگان خود را بسنجد و اطلاعات درستی به آنها بدهد .

مشاهیر : این آیتم بازگوئی و شرح حال مشاهیر استانی ، کشوری و حتی جهانی است که در مدت پخش این آیتم علاوه بر سنجش اطلاعات عمومی شنونده ها سعی در شناسایی این افراد به مخاطبان عام خود دارد .

مشاعره : سنجش اطلاعات ادبی و سرعت عمل ذهنی مخاطب خود را می سنجد .

ضرب المثل : توجه به پیشینه و فرهنگ کهن و ادبیات گفتاری استان و کشور .

در 20 ثانیه این آیتم سعی در سنجش اطلاعات عمومی مخاطب و سرعت آنها دارد و فراخوانی اطلاعات از حافظه خود در کوتاهترین زمان .

اطلاعات عمومی : هدف اصلی این آیتم آموزش مسائل مختلف اعم از ورزشی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و نکات ریز خانه داری است .

و اما آیتم پایانی این برنامه جمله سازی توسط شرکت کننده ها در این مسابقه است که جمع بندی برنامه هم در این قسمت صورت می گیرد و هدف از این بخش سنجش مهارت تجزیه و تحلیل شرکت کنندگان خود است .

نویسنده و تهیه کننده : عصمت عبدلی

گوینده : محمد حضرتی

صدابردار : داود قمرزاده ، محسن اسفندیاری ، ابراهیم سامعی

دستیار تهیه : بهاره جلیلیان