Skip to Content

تلواسه

Loading the player...
تلواسه

سری جدید برنامه تلواسه آماده پخش از صدای مرکز همدان است . این برنامه ساختار مسابقه ای دارد . معنی کلمه تلواسه به معنی کوشش و تلاش است  و به این خاط نام این برنامه قرار گرفته است .  هدف برنامه  مخاطبان اطلاع رسانی و سرگرمی و افزایش آگاهی مخاطبان خود دارد .

این مسابقه از آیتم های مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است .

1-پرسش دینی : این آیتم سعی دارد معلومات دینی و قرآنی شنوندگان خود را بسنجد و اطلاعات درستی به آنها بدهد .

2-مشاهیر : این آیتم بازگوئی و شرح حال مشاهیر استانی ، کشوری و حتی جهانی است که در مدت پخش این آیتم علاوه بر سنجش اطلاعات عمومی شنونده ها سعی در شناسایی این افراد به مخاطبان عام خود دارد .مشاعره سنجش اطلاعات ادبی و سرعت عمل ذهنی مخاطب خود را می سنجد .

3-ضرب المثل : توجه به پیشینه و فرهنگ کهن و ادبیات گفتاری استان و کشور .

4-در 20 ثانیه: این آیتم سعی در سنجش اطلاعات عمومی مخاطب و سرعت آنها دارد و فراخوانی اطلاعات از حافظه خود در کوتاهترین زمان .

5-اطلاعات عمومی : هدف اصلی این آیتم آموزش مسائل مختلف اعم از ورزشی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و نکات ریز خانه داری است .

6- جمله سازی : هدف از این بخش سنجش مهارت تجزیه و تحلیل شرکت کنندگان است .

مدت 15برنامه  دقیقه  است و هر روز ساعت 16:15 دقیقه پخش می گردد .

نویسنده و تهیه کننده: عصمت عبدلی

دستیار تهیه : بهاره جلیلیان

صدابرداران: داود قمرزاده ، محسن اسفندیاری ، ابراهیم سامعی

گزارشگران: رضا لطفی- -بهروز سرگزی

گوینده : محمد حضرتی