Skip to Content

تماشاگه راز

تماشاگه راز

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری برابر با ۷۰۶ - ۷۶۹ هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است. بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به‌غزلیات حافظ شهرت دارند. او از مهمترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او بگونه‌ای به‌محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت.

برنامه تماشاگه راز برنامه ای رادیویی است که در آن به بررسی غزل های حافظ می پردازد و در آن کارشناس برنامه به بررسی اشعار حافظ و قرائت های مختلف آن نیز پرداخته و نسخه های مختلف دیوان حافظ را بیان می کند.