Skip to Content

توجه به کودکان

Loading the player...

کودکان امروزی نیازمند توجه هستند تا بتوانند افراد مفیدی برای جامعه شوند.در این پادکست کوتاه از خانم صفرزاده ارزش توجه به کودکان با بیانی دیگر می شنویید.