جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله در منزل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله در منزل

توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله در منزل


Loading the player...

اگر در هنگام وقوع زلزله در مدرسه و یا مرکز آموزش هستید، با حفظ خونسردی و به کارگیری توصیه‌های ایمنی بهترین و مناسبترین عکس العمل را در اسرع وقت انجام بدهید.

• قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید، ترس و وحشت، سرعت عمل و صحت رفتار شما را کاهش می دهد.پس با اعتماد به نفس به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید. دیگران را نیز دعوت به آرامش و انجام ان نکات کنید.

• به محض احساس وقوع زلزله، در صورت امکان، اگر ساختمانی یک طبقه است و تزدیک در خروجی هستید، سریعاً از آن خارج شوید و به فضای باز بروید.

• اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستید سعی نکنید با استفاده از پله و آسانسور خود را به خارج از آن برسانید؛ در کلاس مدرسه از آنجایی که همه افراد نمی توانند در یک زمان و باهم از درهای خروجی بیرون روند. حتی هجوم به طرف درها می توانند خود عامل آسیب رساندن افراد به یکدیگر باشد؛ محل امنی در داخل ساختمان انتخاب کرده و تا پایان لرزه‌ها در آنجا پناه بگیرید .

Mr. artichect hello . hello where are you ? we are busy always you teach the lessons to me and my wife will say it to me . do not be frightend children ! in the time of feeling happening earth quake in any place protect yourself with frightening . remember that in the time of bad earth quake it is far away moving a place to another place very hardly . and you do not have any more time for this work . get far away from windows and mirrors and the mirror doors . also get far away from near of cabinets and libraries and things that can fall from a place . then with no spending time protect in protected points of the home like under tables and beds also in the corners of original walls near the columns or under door of rooms . if you are in the kitchen , parking or heater room get out from room fast . do not use from any mover and if you are in it get out in the nearest grade from in it . in the school place of work and home prohibit from group moving to exit doors . and if it is available use from emergency exits. if you are in the steps donot move to up or down , sit far away from windows in front of walls and in front of wires . until first vibration be in your place and after primary additions and with a good way for exit go from apartment to do not consist of bad accidents .