Skip to Content

تویسرکان پیشگام در اشتغالزایی کمیته امداد استان همدان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تویسرکان

تویسرکان پیشگام در اشتغالزایی کمیته امداد استان همدان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تویسرکان گفت: این نهاد در 9 ماهه ابتدای سال جاری رتبه اول اشتغالزایی در میان مجموعه کمیته های امداد امام خمینی(ره) استان همدان را به خود اختصاص داده است.

محمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 9 ماه نخست سال جاری اعتباری معادل 14 میلیارد ریال به منظور ایجاد فرصت شغلی برای 158 نفر از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان تویسرکان هزینه شده است.
وی بیان کرد: از این اعتبار، 6 میلیارد و 500 میلیون در بخش دامداری، 500 میلیون ریال در بخش کشاورزی، یک میلیارد ریال در بخش قالی بافی ، چهار میلیارد ریال در حوزه حمل و نقل و دو میلیارد ریال در حوزه فعالیت های صنفی و صنعتی در قالب تسهیلات پرداخت شده است.
مرادی اظهار کرد: در 9 ماه نخست سال جاری، 46 دوره آموزشی با حضور 736 نفر در رشته هایی مانند خیاطی، آرایشگری، قالی بافی، سفره آرایی، منبت کاری، دامداری، کشاورزی و خدمات صنعتی توسط کمیته امداد تویسرکان برگزار شده که در نهایت 158 فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) تویسرکان برای تامین کمک هزینه تحصیلی و پرداخت شهریه 125 دانشجو و طلبه تحت پوشش خود نیز اعتباری معادل 300 میلیون ریال هزینه می کند.
مرادی گفت: همچنین به منظور تهیه پوشاک و تامین کمک هزینه تحصیلی به هر یک از 690 نفر دانش آموز تحت پوشش خود نفری یک میلیون و 500 هزار ریال پرداخت می کند.
کمیته امداد امام خمینی(ره) تویسرکان بیش از هفت هزار مدد جو در قالب چهار هزار خانوار را تحت پوشش خود دارد.