جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تپه نوشیجان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تپه نوشیجان

تپه نوشیجان


Loading the player...

بر فراز تپه ی طبیعی به ارتفاع 37 متر معبد باستانی نوشی جان قرار گرفته است در حفاری های صورت گرفته سه طبقه از این دژ شناسایی شده است که طبقه اول را به ماد ها طبقه دوم را به هخامنشیان و طبقه سوم را به ساسانیان نسبت داده اند دژ نوشیجان نخستین الگوی معماری ایرانی در فلات ایران است اینجا معبد نوشیجان است

on the natural temple with height of 37 meter historical Mabad of Nooshijan is placed. in the done crashers three grade and level of this temple was found. that first grade to Mads ,second grade to Hakhamaneshian ,and third grade is related to Sasanian. Nooshijan Castler is the first architect building of Iranians in the Iran felat. here is Nooshijan temple