Skip to Content

ثبت ۲۱ مورد سه‌قلو زایی

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان

ثبت ۲۱ مورد سه‌قلو زایی

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان از افزایش ۶.۹ درصدی ولادت در ۹ ماه نخست سال جاری در استان همدان خبر داد.

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با مهر بابیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۲۶ هزار و ۸۲۸ واقعه ولادت در استان همدان به ثبت رسیده است، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۵ هزار و ۸۶ مورد ۶.۹ درصد افزایش‌یافته است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان اضافه کرد: از مجموع ولادت ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۸۱۹ نفر پسر هستند که ۵۱ و نیم درصد ولادت‌ها را به خود اختصاص داده است.

مقصودی فر با اشاره ولادت ۱۳ هزار و ۹ دختر در ۹ ماه نخست امسال در استان همدان اضافه کرد: تعداد ولادت‌های دختران در استان همدان ۴۵ و هشت‌دهم درصد مجموع ولادت‌ها در این مدت بوده است.

وی بابیان اینکه درمجموع به ازا هر۱۰۶ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است، عنوان کرد: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده تعداد ۱۷ هزار و ۲۴۳ مورد شهری است که ۶۴ و سه‌دهم درصد ولادت‌ها را به خود اختصاص داده و ۹ هزار و ۵۸۵ مورد نیز روستایی بوده که ۳۵ و هفت‌دهم درصد ولادت‌ها را شامل می‌شود.

مقصودی فر بابیان اینکه در هر شبانه‌روز ۹۷ نوزاد متولدشده است که ۹۹.۷ درصد از ولادت‌های به استناد گواهی ولادت بیمارستان به ثبت رسیده است، گفت: بیشترین ولادت مربوط به گروه سنی مادران ۲۹-۲۵ سال بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ و هفت‌دهم درصد از ولادت‌های ثبت‌شده در مهلت قانونی ۱۵ روزه به ثبت رسیده‌اند، گفت: بیشترین درصد ثبت ولادت در مهلت قانونی مربوط به شهرستان‌های ملایر، رزن، کبودرآهنگ و اسدآباد با ۹۹ و هشت‌دهم درصد و کمترین آن متعلق به شهرستان بهار با ۹۹ و نیم  درصد است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان بابیان اینکه ۴۳۶ مورد معادل یک و شش‌دهم درصد از ولادت‌های ثبت‌شده مربوط به نوزادان دوقلو بوده است، گفت: همچنین در این مدت تعداد ۲۱ مورد سه‌قلو زایی گزارش‌شده است.

وی نرخ خام ولادت را ۱۹.۵ در هزار عنوان کرد و گفت: بیشترین نرخ ثبت ولادت مربوط به شهرستان کبودرآهنگ با نرخ ۲۰ و هشت‌دهم در هزار و کمترین آن مربوط به شهرستان تویسرکان با رقم ۱۶ و هشت‌دهم در هزار بوده است.

عبدالله مقصودی فر همچنین بیشترین علت فوت در استان همدان را ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی دانست و گفت: در ۹ ماه نخست امسال تعداد ۷ هزار و ۶۲۴ واقعه فوت به ثبت رسیده است.

وی بابیان اینکه از مجموع فوت‌های ثبت‌شده در این مدت ۴ هزار و ۴۶۱ نفر مرد و ۳ هزار و ۱۶۳ نفر زن بوده‌اند، گفت: از تعداد کل فوت‌های ثبت‌شده تعداد ۴ هزار و ۸۲۸  مورد شهری و ۲ هزار و ۷۹۶ مورد روستایی بوده است.

مقصودی فر عنوان کرد: به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲۸ مورد فوت به ثبت رسیده است که بیشترین علت فوت مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی با تعداد دو هزار و ۳۳۹ مورد از مجموع فوت ثبت‌شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان عنوان کرد: بیشترین فوت در گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر با تعداد ۳ هزار و ۳۵۹ مورد به ثبت رسیده است.

مقصودی فر بابیان اینکه ۹۹ و یک‌دهم درصد از فوت‌ها در مهلت قانونی ۱۰ روزه به ثبت رسیده است، گفت: بیشترین درصد ثبت فوت در مهلت قانونی مربوط به شهرستان کبودرآهنگ با ۱۰۰ درصد و کمترین آن متعلق به شهرستان بهار با ۹۶ و ۴ دهم  درصد است.

وی اضافه کرد: نرخ ثبت تا یک سال فوت برابر ۵.۵ در هزار بوده که بیشترین نرخ ثبت فوت مربوط به شهرستان همدان با نرخ ۶ و ۴ دهم در هزار و کمترین آن مربوط به شهرستان کبودرآهنگ با رقم ۴ و یک‌دهم در هزار بوده است.