Skip to Content

جستجو

Loading the player...
جستجو

جستجو برنامه ای که به معرفی مشاعل و شغل های مختلف جامعه از طریق گفتگوی مستقیم با صاحبان مشاغل می پردازد. این برنامه به صورت گزارشی به سراغ حرفه های شغلی  و صاحبان  مشاغل رفته و گزارشگر از آنها پرس و جو می کند .هدف این برنامه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در مورد زمینه های مختلف شغلی برای شنوندگان و مخاطبان می باشد.

مدت زمان این برنامه 20دقیقه است و روز های شنبه ساعت 12:00 از شبکه رادیویی همدان پخش می شود.

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده و نویسنده :واحد اجاقی

صدا بردار :ابراهیم سامعی

گوینده و گزارشگر:واحد اجاقی