Skip to Content

جشن دانش آموزان مرکز استثنایی شهید مطهری

فرماندار نهاوند

جشن دانش آموزان مرکز استثنایی شهید مطهری

فرماندار نهاوند گفت: معلولان از جمله اقلیتهای آسیب پذیر جامعه هستند که در صورت توانمند سازی استعدادهای آنان بیش از پیش شکوفا می شود.

به گزارش ایرنا کریم حمیدوند در مراسم جشن دانش آموزان مرکز استثنایی شهید مطهری نهاوند افزود: معلولان به عنوان بخشی از اقلیت های یک جامعه محسوب می شوند که ضرورت دارد نگاه جامعه و مسئولان به آنان حق مدارانه باشد و نگرش ترحم محورانه به آنان اصلاح شود.
وی اضافه کرد: معلولان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که نیازمند حمایت مسئولان هستند و این یک وظیفه است که به جامعه معلولان نیز همانند سایر اقشار جامعه نگریسته شود و در بخشهای مختلف خدمات شهری به آنان داده شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توانمند سازی معلولان نقش آنها را در جامعه پر رنگ می کند افزود: با فراهم کردن امکانات کافی و لازم می توان استعدادهای نهفته معلولان را فراهم کرد زیرا بیشتر آنان افرادی هستند که از قابلیتهای هنری و یا فرهنگی بالایی برخوردار می باشند که در صورت مساعد شدن شرایط آنان می توانند استعدادهای خود را بروز داده و به جامعه خدمت نمایند .
وی با تاکید بر رفع مشکلات معلولان توسط دستگاهای اداری افزود: رسیدگی به مشکلات معلولان در اولویت دستگاه های مربوطه است و همه باید به سمت توانمند سازی این قشر حرکت کنند
فرماندار نهاوند خدمت کردن به معلولان را امری خداپسندانه و انساندوستانه عنوان کرد و افزود: خدمت به قشر معلول علاوه بر اینکه وظیفه ای اداری است از اجر الهی نیز برخوردار می باشد و لذا خدمت به این قشر توفیق و سعادت می خواهد که همه به آن دست نمی یابند.
وی در ادامه به مسئله مناسب سازی معابر شهر و ادارات برای معلولان اشاره کرد و گفت: ادارات می بایست بر اساس طرح جامع حمایت از معلولان نسبت به مناسب سازی ادارات و همچنین فضای شهری اقدام کنند تا معلولان نیز بتوانند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند .
در حال حاضر تعداد 100 نفر از دانش آموزان معلول در مدارس استثنایی این شهرستان مشغول به تحصیل می باشند .