رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جنب و جوش مردم در پشت جبهه - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

جنب و جوش مردم در پشت جبهه

دانلود

فعالیتهای مردم همدان (آشپزی، پخت نان، خیاطی و ... ) برای تامین مایحتاج رزمندگان برای ارسال به جبهه