رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

جنگ جهانی اول در همدان

دانلود

جنگ جهانی اول در سال  1333 ق در حالی آغاز شد که دوران نیابت سلطنت میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگزلوی همدانی پایان یافته و احمدشاه تازه تاج­گذاری کرده بود. با شروع جنگ، ایران اعلام بی­طرفی کرد، و طی تلگرافی به حکمران همدان، عباس میرزا( سالار لشکر و حکمران همدان)، از او خواسته شد که این بی­طرفی را به مامورین رسمی مقیم همدان از جمله کنسولگری انگلیس، روس و آلمان اعلام کند. دولتین روس و انگلیس از طریق بانک استقراضی، شاهنشاهی، اتباع خود و اقلیت های مذهبی یهودی و ارمنی سعی درتسلط بر همدان داشتند.آکسایا

آکسایا

معرفی توانمندیهای شهرستانهای استان همدان

موزه‌های استان

موزه‌های استان

بررسی و معرفی موزه‌های استان همدان

عصر ورزش

عصر ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی استان

بر بال فرشته

بر بال فرشته

مستندی در مورد جانباز سرافراز، سردار میرزامحمد سلگی

مثبت بینهایت

مثبت بینهایت

معرفی جوانان موفق استان همدان در برنامه مثبت بی نهایت